สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย)

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอุดร แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ อปพร. สังกัดเทศบาลตำบลโพนงาม ประชาชนมีที่อยู่อาศัยติดแม่น้ำมีความเสี่ยง และพนักงานเทศบาลตำบลโพนงาม ในเรื่องอุทกภัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 6         {gallery}Ae.A:::0:0{/gallery}                       

[ 20-09-2566 ] Hits:69

เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนชำรุดพื้นที่หมู่ 8

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 นายอุดร แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม พร้อมด้วย นายทองสุข เนตรวงศ์ รองปลัดเทศบาล นายนิดสันต์ ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนชำรุดพื้นที่หมู่ 8                              {gallery}no1:::0:0{/gallery}

[ 12-09-2566 ] Hits:61

ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน และพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตตำบลโพนงาม

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 นายอุดร แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม พร้อมด้วย นายสุบรรณ ลัดดา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม นายคำพูล ยาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายบรรยง ยืนยาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายนิดสันต์ ศรีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทองสุข เนตรวงศ์ รองปลัดเทศบาล นายกฤษฎาภัค...

[ 11-09-2566 ] Hits:53

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว

 วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 นายอุดร แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม มอบหมาย นายสมบูรณ์ มากดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว                       {gallery}new1:::0:0{/gallery}

[ 06-09-2566 ] Hits:118

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดป่าตรัยรัตนาราม ตำบลโพนงาม อำเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 วัดป่าตรัยรัตนะมณี  เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2551 โดยแรกเริ่มเดิมทีนั้น คุณพ่อทองสา และคุณแม่เปรม สามแก้ว ซึ่งเป็น โยมพ่อโยมแม่ของท่านพระอาจารย์สมประสงค์  เขมโก ได้ถวายที่ดินจำนวน 4 ไร่ ให้แก่ท่านพระอาจารย์ ได้ทำเป็นที่พักเพื่อนำพาพระเณร รวมถึงญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรม จึงได้ถือเอาวันที่ 1-5 มีนาคม ของทุกๆปี เป็นวันนัดหมายพี่น้องสายธรรม เพื่อนำพาญาติโยมเข้าประพฤติปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญภาวนา เป็นประจำทุกปี ของวัดป่าตรัยรัตนะมณี...

[ 20-10-2564 ] Hits:357

เจดีย์ “ภาวนานุศาสน์”

ประวัติความเป็นมาของเจดีย์ “ภาวนานุศาสน์” เจดีย์ ภาวนาสุศาสน์ อนุสรณ์นี้ เป็นเจดีย์ที่ศรัทธาชนร่วมในกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้โน้มน้าวระลึกถึงผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงอันหาอะไรมาเปรียบปานมิได้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอยู่มิรู้วาย ศรัทธาชนจึงพร้อมใจกันร่วมสร้างอุนุสรณ์สถานนี้ขึ้นดังที่เราๆ ท่านๆ ได้เห็นเป็นประจักษ์ อยู่ในขณะนี้อันชื่อว่าอนุสรณ์เจดีย์แต่ความเคารพนับถืออย่างใหญ่หลวง ดังท่านจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของเจดีย์ในโอกาสต่อไป

[ 07-10-2564 ] Hits:222

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ